Päiväkoti Muksula

Toiminta

Muksulan hoito- ja kasvatustyö perustuu kokemusperäiseen, kokonaisvaltaiseen ja elämykselliseen oppimiseen. Koska ryhmässä on kovin eri-ikäisiä lapsia, mahdollistaa se oppimisen myös jäljittelemällä ja havainnoimalla vanhempien lasten touhuja. Pyrimme tarjoamaan lapsille mahdollisuuden omaksua tietoja, taitoja ja valmiuksia monipuolisen toiminnan eri osa-alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Siksi toimintamme on eriytetty lapsen ikätason mukaisesti; toimintamme siis pohjautuu paljolti pienryhmätoimintaan. Näin varmistamme lapsen yksilöllisen huomioimisen ja kaikkien viihtyvyyden. Hyvien käytöstapojen opettelu on myös tärkeä osa kasvatusarkeamme.

Dokumentoimme toimintaamme, havainnoimme ja kirjaamme lasten leikkitilanteita ja juttuja "lasten suusta". Jokaiselle lapselle kokoamme omaa kasvukansiota, jonne tallennetaan mm. valokuvia, omia tarinoita sadutuksen tuotoksina sekä leikin havainnointeja.


kuva kuva kuva kuva
kuva kuva kuva kuva
kuva