Päiväkoti Muksula

Yleistä

Päiväkoti Muksula on 18-paikkainen sisarusryhmäpäiväkoti, jossa lapset ovat iältään 1–6-vuotiaita.

Tarjoamme kilpailukykyistä päivähoitoa espoolaisperheille. Kasvatus- ja hoitotyö perustuu lapsuuden arvostamiseen ihmiselämän tärkeimpänä vaiheena.

Muksula on perustettu aktiivisten vanhempien toimesta jo vuonna 1984. Kaikki Muksulan vanhemmat ovat kannatusyhdistyksen jäseniä. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu on 40 euroa/vanhempi/vuosi. Päiväkodin hallitus kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Päiväkodillamme on ostopalvelusopimus Espoon kaupungin kanssa. Päivähoitomaksut ovat samansuuruiset kuin kunnallisissa päiväkodeissa.

Muksula on avoinna klo 7.30 – 17.00. Heinäkuun olemme pääsääntöisesti kesälomalla.

kuva
kuva
kuva
kuva